För att synas bättre än dina konkurrenter så är det viktigt att veta vad dom gör i dagsläget för att befinna sig på sin aktuella position i det organiska sökresultatet. Konkurrentanalys och sökordsstrategi är två av dom första sakerna vi kollar på innan vi börjar arbeta med ON-PAGE och OFF-PAGE strategier.

Sökordsanalys

Konkurrentanalys

 • Konkurrenternas sökord

  • Vilka sökord fokuserar era konkurrenter på
  • Vart befinner sig era konkurrenter på dessa sökord
 • ON-PAGE analys av konkurrenter

  • Hur pass bra optimerade är era konkurrenters hemsidor
  • Svagheter och styrkor hos era konkurrenter
 • OFF-PAGE analys av konkurrenter

  • Vilken kvalité och vilket antal länkar har era konkurrenter pekandes till deras sidor.
  • Vilka OFF-PAGE strategier som era konkurrenter använder sig av
 • Förslag på åtgärder

  • Vad krävs av er sida för att ni skall synas bättre än era konkurrenter