On page SEO är grunden till all sökmotoroptimering. Med On page menas hemsidans alla interna faktorer och tar ej hänsyn till externa faktorer så som länkar och konkurrenter. För att kunna lyckas nå bra placeringar i sökresultaten är en väl optimerad hemsida ett måste

On Page SEO

On-Page Analys

 • Title optimering

  En title är vad som kommer synas som rubrik i sökresultatet. Det är även den absolut viktigaste punkten när den kommer till on-page optimering!

 • Meta descriptions

  Detta vad som kommer att synas under title (rubriken) i sökresultatet. Ur ett SEO-perspektiv har denna punkten inte så stor effekt. Däremot indirekt kan ha det, då en bra beskrivning i sökresultat kan leda till att fler klickat på just din sida.

 • H1/H2/H3 optimering

  Dessa HTML-taggar används för att sätta rubriker och underrubriker på en hemsida. De är även en av de viktigaste bitarna som måste vara rätt för att er hemsida ska ha en chans att kunna synas bra på Google.

 • Intern länkstruktur

  Intern länkning är viktigt av en rad olika anledningar. Ur ett SEO-perspektiv hjälper det att stärka viktiga sidor. Har du t.ex. en sida som blivit extra populär och fått kvalitativa länkar, kan du stärka andra sidor genom att internt länka vidare från den sida till andra sidor på din site. En bra intern länkning gör det även lättare för sökmotorer att hitta enkelt på din site. Slutligen så kan det även uppmana dina besökare att ta del av mer information genom att tydligt visa att de kan läsa mer om liknande ämnen på en annan del av din site.

 • Alt-tag optimering

  Alla bilder på en hemsida kan ha något som kallas för en alt-tag. Då Google inte kan se utan bara läsa, så talar denna alt-tag om för Google vad en bild föreställer. Google kan tyda att en bild finns där men som sagt inte se vad den föreställer, denna alt-tag är därför nödvändig, då Google älskar bilder ur ett sökmotoroptimerings-perspektiv.

 • URL-struktur

  Det är inte ovanligt att en URL kan se ut enligt följande: www.minhemsida.com/?page_id=1195 Det finns två nackdelar med detta. Först och främst kan det vara förvirrande för besökaren på er sida när han/hon ser följande länk. Vart leder den? Vad för information finns där? Den andra och mest betydelsefulla delen är att om URL:en istället ser ut enligt följande: www.minhemsida.com/redovisningarbyrå och en potentiell kund söker på Google efter just redovisningsbyrå, så kommer er URL att bli tydligare markerad (fetstil) eftersom den innehåller ordet kunden sökte efter, vilket i sin tur kan leda till fler klick till just er hemsida.

 • 404/301 - Analys

  Ett naturligt tänk för någon som inte är insatt i sökmotoroptimering och som driver en hemsida är att när någon produkt, artikel eller annan information på hemsidan inte längre känns aktuell, helt sonika radera det hela. Detta är något som man i allra högsta grad bör undvika (såvida materialet inte verkligen måste bort). Dels kan man gå miste om flertalet besökare som kom in på just den sidan som plockades bort. Om det är så att sidan inte känns aktuell längre kan man istället antingen göra en intern länkning och skriva information till besökaren att vi har ny uppdaterat material här. Eller göra en s.k. 301. Det gör att sidan fortfarande finns kvar men 301-koden slussar automatiskt vidare besökaren till den nyare sidan som angetts i 301-koden.

 • Duplicate content - Analys

  Som namnet antyder handlar det här om duplicerat innehåll. Antingen kan det vara textmaterial som har kopierats ifrån en annan hemsida. Eller att samma artikel råkat hamna på två ställen på er sida. Kanske gjorde du en omstruktur av hemsidan men glömde att helt ta bort den gamla artikeln som nu ligger kvar i Googles index och ställer till det hela. När två identiska eller väldigt liknade artiklar finns på samma site blir Google förvirrad och vet inte riktigt vilken den ska välja av de två, vilket kan leda att fel artikel indexeras och besökare från Google hamnar på helt fel del av er hemsida. Har du kopierat innehåll från någon annan hemsida bör du genast ta bort detta och skriva om med eget innehåll. Det kommer nämligen vara omöjligt att ranka med denna kopierade artikel, då Google enkelt kan se att den är kopierad från en annan hemsida och väljer den före er artikel.

Tag nästa steg

On-page optimering tjänar alla hemsidor på. Ibland kan det rentav räcka med bara en ordentlig genomgång av en hemsida och optimera alla aspekter on-page, för att att en sida ska börja ranka bra för olika sökord. Efter denna on-page optimering kan du även snabbt gå vidare till våra off-page länkstrategier.